Επιστημονική Κοινότητα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης   GP Συνεργάτες
Επιστημονική Κοινότητα
για το Παιδί
Ωριαία Χρήση Υποδομών
 
Αρχική : Κοινοτητα Ανάπτυξης : Θεματικές & περιεχόμενα όλων των σεμιναρίων : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – WORKSHOP

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Προσαρμοσμένο στις προσωπικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε συμμετέχοντα
και έμφαση στην προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων


Ποιος :Εισηγήτρια Γωγώ Παπαδοπούλου. Πληροφορίες  www.gpseminars.gr
Σε ποιόν απευθύνεται : Σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που ασχολείται έμμεσα ή άμεσα  με τη διοίκηση προσωπικού. Σε κάθε προϊστάμενο η επιχειρηματία. Σε κάθε ενδιαφερόμενο που εμπλέκεται σε ομαδικές εργασίες και συνεργασίες, αναλαμβάνει projects
Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και την εφαρμογή συστημάτων αξιοποίησής της στο εργασιακό περιβάλλον. Να έλθουν σε επαφή με τις νέες τάσεις ηγεσίας και άσκησης εξουσίας με αξιοποίηση της συναισθηματικής νοημοσύνης του ανθρώπου. Να αποσαφηνίσουν τα σημεία παραπληροφόρησης σχετικά με τη χρήση της ΣΝ που κυκλοφορούν και δημιουργούν υπερβολικές αναμονές στο επίπεδο της παραγωγικότητας.
Τρόπος: Με βάση τη φιλοσοφία της δραματοποιημένης εκπαίδευσης, θα δημιουργηθούν συνθήκες προσομοίωσης και οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες μέσα από επίλυση σεναρίων πραγματικών και υποθετικών καταστάσεων, από παιχνίδια ρόλων και. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν οπτικοακουστικά μέσα, χρήση video κλπ, με στόχο πάντα να συνδυάζεται η εκπαίδευση με τη ψυχαγωγία ώστε να εξελίσσεται η απλή πληροφόρηση σε γνώση...
...γιατί, κάθε τι που μαθαίνεις με την καρδιά σου,
γίνεται πραγματικά δικό σου και τότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.


Θεματικές ενότητες - περιεχόμενα:


• Πραγματικότητα και μύθοι για τη συναισθηματική νοημοσύνη
• Γνωριμία με τις χρήσεις και τις…καταχρήσεις της αξιοποίησης της συναισθηματικής νοημοσύνης
• Ικανότητες και δεξιότητες του ηγέτη με αρμονική συναισθηματική νοημοσύνη
• Η εξέλιξη του «ηγέτη»
• Διαχείριση του θυμού και της παρόρμησης
• Η άσκηση της εξουσίας και η σύνδεσή της με τη συναισθηματική νοημοσύνη
• Βλέποντας τον εργαζόμενο ως «πρόσωπο» και όχι ως «άτομο»
• Η συναισθηματική δυναμική των ομάδων στο εργασιακό περιβάλλον
• Οργανώνοντας ένα διοικητικό σχήμα και διαδικασίες με αξιοποίηση και ενίσχυση της Σ.Ν των εργαζόμενων
o Σύστημα αξιών – όραμα – στόχοι – κουλτούρα
o Λήψη αποφάσεων - οργανόγραμμα
o Άσκηση κριτικής – καθοδήγηση – επιβολή διαφορετικής άποψης
o Διαχείριση της αλλαγής
o Δημιουργική Αξιολόγηση
o Τρόποι και μέσα παρακίνησης και επιδέξιας καθοδήγησης
 

 

Αρχική  |  Επικοινωνία  |  Όροι χρήσης
website designed by Lighthouse