Επιστημονική Κοινότητα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης   GP Συνεργάτες
Επιστημονική Κοινότητα για το Παιδί
Ωριαία Χρήση Υποδομών
 
Αρχική : Επιστημονική Κοινότητα Ανάπτυξης / Consultants Group : Ερευνητικό και συγγραφικό έργο : Συγγραφή εγχειριδίου Logistics Management & Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 5,6) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ ανέθεσε στη Γ. Παπαδοπούλου τη μελέτη και συγγραφή εγχειριδίου και ασκήσεων για τη διδασκαλία του θεματικού πεδίου LOGISTICS MANAGEMENT & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉ ΑΛΥΣΊΔΑ.

 Για τη συγκέντρωση και επεξεργασία της ύλης εργάστηκαν αφιλοκερδώς πολλά μέλη της ομάδας για τα οποία θα κάνουμε σύντομα αναφορά. Τη στιγμή αυτή το υλικό έχει παραδοθεί και θα το ανεβάσουμε μόλις έχουμε την άδεια.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Αρχική  |  Επικοινωνία  |  Όροι χρήσης
website designed by Lighthouse