Επιστημονική Κοινότητα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης   GP Συνεργάτες
Επιστημονική Κοινότητα
για το Παιδί
Ωριαία Χρήση Υποδομών
 
Αρχική : Κοινοτητα Ανάπτυξης : Ερευνητικό και συγγραφικό έργο : Συγγραφή εγχειριδίου Logistics Management & Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 5,6) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ ανέθεσε στη Γ. Παπαδοπούλου τη μελέτη και συγγραφή εγχειριδίου και ασκήσεων για τη διδασκαλία του θεματικού πεδίου LOGISTICS MANAGEMENT & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉ ΑΛΥΣΊΔΑ.

 Για τη συγκέντρωση και επεξεργασία της ύλης εργάστηκαν αφιλοκερδώς πολλά μέλη της ομάδας για τα οποία θα κάνουμε σύντομα αναφορά.

Το υλικό έχει αναρτηθεί στο internet  εδώ

Αρχική  |  Επικοινωνία  |  Όροι χρήσης
website designed by Lighthouse