Επικοινωνία

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η GPseminars διαθέτει ένα δίκτυο έμπειρων συμβούλων με πολυετή παρουσία στον χώρο των ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Οι υπηρεσίες μας έγκεινται στη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση του ενδιαφερομένου είτε αυτός αποτελεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο είτε έχει κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία δραστηριοποιούμαστε είναι τα εξής: ΕΣΠΑ, Horizon 2020, COSME, LIFE, Creative Europe – Culture, EEA Grants καθώς και οι εκάστοτε προσκλήσεις που αφορούν σε επιστημονικά ερευνητικά έργα.

Ως  προς το επιχειρηματικό μέρος, αναλαμβάνουμε τη συγκρότηση φακέλου και την υποβολή προτάσεων για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης καθώς και τα στάδια που ακολουθούν κατά την έγκριση, εκταμίευση και υλοποίηση του έργου.

Βασικός μας γνώμονας είναι η καινοτόμος προσέγγιση σε συνδυασμό με την τεχνολογία αιχμής.