Επικοινωνία

Δραματοποιημένη Εκπαίδευση

Ο όρος «δραματοποιημένη εκπαίδευση ενηλίκων», προέκυψε από την σύνδεση της ευρύτερης έννοιας «δράμα» με τον τρόπο εκπαίδευσης που εφαρμόζεται από τη gpseminars και τους συνεργαζόμενους εισηγητές καθώς και την ιδιαίτερη αξιακή διάσταση που ενσωματώνεται στο σκοπό της κάθε εκπαίδευσης.

Το «δράμα» είχε πάντοτε στόχο να αφυπνίσει τους θεατές, να τους προβληματίσει και να περάσει νέα μηνύματα. Ρεαλιστικά ή συμβολικά, οδηγούσε τους θεατές στην ταύτιση της δικής τους πραγματικότητας με το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Χρησιμοποιούσε το χιούμορ και τη σάτιρα, την τραγωδία, την κάθε μορφή έκφρασης, την προσομοίωση μέσα από τα σκηνικά και γενικότερα κάθε μέσο που θα μπορούσε να προκαλέσει το συναίσθημα του θεατή και να τον οδηγήσει να ταυτιστεί με την υπόθεση σε τέτοιο βαθμό ώστε να αλλάξει συμπεριφορές και στάσεις.

Αυτή είναι ουσιαστικά και η ερμηνεία του όρου «δραματοποιημένη εκπαίδευση ενηλίκων». Πιστεύοντας πως ο εκπαιδευτής επιδρά στην ψυχοσύνθεση των μαθητών του, οι μυημένοι στην δραματοποιημένη εκπαίδευση ενηλίκων εισηγητές, επιδιώκουν την έμπνευση των εκπαιδευόμενων. Τροφοδοτούν την τάξη με μηνύματα και προβληματισμούς που συνδέουν το γνωστικό αντικείμενο με τις ανθρώπινες αρχές και αξίες, προκειμένου μέσα από τη χρήση και την αξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης, να οδηγούνται σε ένα καλύτερο αύριο και ως επαγγελματίες, αλλά και ως ανθρώπινες οντότητες.

Η ευαισθησία αυτή για τη γενικότερη καλλιέργεια μέσα από την εκπαίδευση, υποστηρίζει την ανάγκη για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την «αγωγή της ψυχής» (ψυχαγωγία) και τη διαμόρφωση σχέσεων ουσίας μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτή. Η ομαδικότητα, η δημιουργικότητα, η αλληλεγγύη μέσα στην τάξη και ο σεβασμός και στο άτομο αλλά και στο σύνολο, είναι από τα πρώτα μελήματα κάθε  εκπαιδευτή όχι μόνο γιατί οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα, αλλά κυρίως γιατί οι μαθητές, μαθαίνουν σαν άνθρωποι.

Χρησιμοποιούνται αντίστοιχα, όλα τα  εκπαιδευτικά εργαλεία κατάλληλα για συμμετοχή στο «επί σκηνής δράμα». Συμμετοχικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, αλληλεπιδραστικές τεχνικές κλπ. Με έντονη δόση χιούμορ θα μπορούσαμε να πούμε και ότι ….στη δραματοποιημένη εκπαίδευση, ο καταρτιζόμενος ζει το δράμα του εισηγητή ή και το αντίστροφο. Την πλήρη ερμηνεία μπορούν μόνο να τη δώσουν όσοι ζήσουν την εμπειρία.

Βασικές αρχές της δραματοποιημένης εκπαίδευσης ενηλίκων, διδάσκονται από τη Γ Παπαδοπούλου και στο σεμινάριο “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών” που οδηγεί και σε πιστοποιήσεις ACTA (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου) και της INFOTEST (αποκλειστικό φορέα πιστοποίησης της microsoft) Πληροφορίες για το σεμινάριο Train The Trainers βλ. πατώντας εδώ