Επικοινωνία

Μελέτες Εκπαιδευτικού Υλικού

Management | Ενδοεπιχειρησιακά κίνητρα για μάθηση | Προώθηση τουριστικών προορισμών | Διακριτοί Ρόλοι στις Ομάδες

Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί, είναι ένα μικρό δείγμα δουλειάς, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να σχηματίζουν μια εικόνα για τον τρόπο που σχεδιάζονται οι ασκήσεις. Στόχος με βάση τις αρχές της δραματοποιημένης εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι πάντοτε να καλύπτεται η ανάγκη των εκπαιδευόμενων για σύνδεση της θεωρίας με την καθημερινότητά τους, να ενισχύεται η κριτική τους ικανότητα και η διαμόρφωση  άποψης. Επίσης, σημασία  δίνεται στην ομαδικότητα και στο συνδυασμό της εκπαίδευσης με την ψυχαγωγία.

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό είναι demo και προσφέρεται ελεύθερα σε κάθε εισηγητή που θα ήθελε να το δοκιμάσει στους δικούς του εκπαιδευόμενους. Μπορεί να το προσαρμόσει όπως τον εξυπηρετεί και με μεγάλη χαρά θα άκουγα την αξιολόγησή του και τις προτάσεις βελτίωσης. Η σχετική αναφορά στον αρχικό δημιουργό, (Γωγώ Παπαδοπούλου www.gpseminars.gr) αποτελεί ένδειξη σεβασμού και συναδελφικής αλληλεγγύης.

 

Management

Θεματική ενότητα: Εργασιακές σχέσεις
Κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο

 

Ενδοεπιχειρησιακά κίνητρα για μάθηση

Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού Θεματική ενότητα: Κίνητρα εργαζόμενων για μάθηση

  • Σχεδιασμός θεματικής ενοτητας Κίνητρα για μάθηση
  • Τα κίνητρα εργαζόμενων στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (no 048)

1.Κεντρικό Θέμα
Μέθοδοι που διευκολύνουν την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.

2. Θεματική ενότητα (no 048)
Κίνητρα για μάθηση προς τους εργαζόμενους

3. Περιγραφή χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων
12 προϊστάμενοι διαφόρων τμημάτων ιατρικού ομίλου. (στελέχη της διοίκησης του οικονομικού τμήματος και του νοσηλευτικού προσωπικού)

4. Εκπαιδευτικοί στόχοι της συγκεκριμένης θεματικής (no048)
1. Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τον ρόλο των κινήτρων προς το προσωπικό που εκπαιδεύουν
2. Να γνωρίσουν κίνητρα που μπορούν να υποκινήσουν το προσωπικό τους στη μάθηση

5. Περιγραφή της άσκησης 048
Οι  εκπαιδευόμενοι καταγράφουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους ως προς το τι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για μάθηση μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Στη συνέχεια, σχολιάζουν και αξιολογούν διάφορα άλλα κίνητρα που τους δίνονται σε πίνακα. Για τη σύνδεση των κινήτρων με την πραγματικότητα, η άσκηση προβλέπει ένα σενάριο. Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να λειτουργούν σαν να πρόκειται να κάνουν μια εισήγηση προς τη διεύθυνση μιας εταιρίας και ζητούν πόρους για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Προετοιμαζόμενοι για να αντιμετωπίσουν τις πιθανές αντιρρήσεις της διεύθυνσης αιτιολογούν και κατηγοριοποιούν ενέργειες και αποφάσεις που λειτουργούν υπέρ μια φιλεκπαιδευτικής εταιρικής κουλτούρας σε «κοστοβόρες» και «δωρεάν».
Η άσκηση μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με σχολιασμό των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια του τμήματος, είτε με την εφαρμογή προσομοίωσης μέσα από παιχνίδι ρόλων

Πινακας1

 

Άσκηση 047
Σε ομάδες 4-5 ατόμων
Χρόνος 15’

 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σενάριο
Είστε το τμήμα εκπαίδευσης προσωπικού της εταιρίας «ΑΒΓ». Ετοιμάζετε μια εισήγηση προς τη Γενική Διεύθυνση, προκειμένου να εγκρίνει μια σειρά από δαπάνες που θα ενθαρρύνουν το προσωπικό στη μάθηση.
Σκοπός σας μέσα από την εισήγησή σας είναι, η Διεύθυνση να καταλάβει ότι προτείνετε να χρησιμοποιήσετε κίνητρα που «κοστίζουν» αλλά και κίνητρα που «δεν κοστίζουν» για να αποσπάσετε την έγκρισή τους.

Επίσης, πρέπει να παρουσιάσετε
Α) τι προτείνετε να γίνεται,
Β) τι πρέπει να αποφεύγεται στην λειτουργία της εταιρίας ώστε να διαμορφωθεί σιγά σιγά μια φιλεκπαιδευτική και φιλοπρόοδη εταιρική κουλτούρα σε όλα τα τμήματα.

Ενέργεια 1.
Οργανώστε έναν καταιγισμό ιδεών γύρω από τα κίνητρα και αντικίνητρα που σκέφτεστε.

Ενέργεια 2.
Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί (πινακας1).

Ενέργεια 3.
Συμπληρώστε στον (Πίνακα 1) τις ιδέες που προέκυψαν από τον καταιγισμό της ομάδας σας και αιτιολογείστε ανάλογα

Ενέργεια 4.
Ορίστε έναν εκπρόσωπο της ομάδας σας ο οποίος θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα στην ολομέλεια για να τα σχολιάσουμε

 

Πινακας2
Πινακας3

Προώθηση τουριστικών προορισμών
Σχεδιασμός θεματικής ενότητας “Προώθηση τουριστικών προορισμών

  •  Άσκηση 1
  •  Άσκηση 2
  •  Άσκηση 3
  •  Παιχνίδι Ρόλων
  •  Αξιολόγηγη επιβεβαίωση εισηγητή

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (no 7)    
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

1.Κεντρικό Θέμα 
Η αξιοποίηση της υποκειμενικότητας στην προώθηση τουριστικών προορισμών

2. Θεματική  ενότητα (no 7)
Η κατηγοριοποίηση των τουριστικών αξιοθέατων του Λονδίνου σύμφωνα με τα εξής ενδιαφέροντα
α) των κλασικών συνταξιούχων τουριστών,
β) των γυναικών τουριστριών
γ) των νέων τουριστών

3. Περιγραφή χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων
19 νέοι πωλητές τουριστικών πρακτορείων 23 – 30 ετών

4. Εκπαιδευτικοί στόχοι
1. Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με την κατηγοριοποίηση των τουριστικών αξιοθέατων σύμφωνα με τις «ομάδες στόχος»
2. Να γνωρίσουν τρία τουλάχιστον αξιοθέατα του Λονδίνου που θα ενδιέφεραν κάθε μια από τις εξής κατηγορίες πελατών:
α) των κλασικών τουριστών,
β) των γυναικών τουριστριών
γ) των νέων τουριστών

5. Περιγραφή της άσκησης

Α. Φάση: Επιλογή κατάλληλων αξιοθέατων.
Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ομάδες.
Η πρώτη αναλαμβάνει να εντοπίσει αξιοθέατα του Λονδίνου, που θα είχαν ενδιαφέρον για κλασικούς συνταξιούχους τουρίστες. Η δεύτερη για γυναίκες και η τρίτη για νέους.

1. Βήμα. Όλοι διαβάζουν το πρόγραμμα μιας εκδρομής στο Λονδίνο
2. Βήμα. Κάθε ομάδα, συζητώντας, εντοπίζει μέσα από το πρόγραμμα, αξιοθέατα  που θα είχαν ενδιαφέρον για την κατηγορία κοινού που ενδιαφέρεται σύμφωνα με την άσκηση.
3. Βήμα. Κάθε ομάδα επιβεβαιώνει την επιλογή της λύνοντας ένα κουίζ που τους έχει δοθεί ως εκπαιδευτικό υλικό
4. Βήμα.  Ορίζουν εκπροσώπους
5. Βήμα.  Από τον εισηγητή προβάλλονται σε ppt εικόνες από τα αξιοθέατα
6. Βήμα.  Οι εκπρόσωποι συναγωνίζονται χρονικά μεταξύ τους στη σωστή σύνδεση των αξιοθέατων που προβάλλονται με την κατηγορία κοινού που θα τα έβλεπε ως ενδιαφέροντα και κίνητρα για την επιλογή του συγκεκριμένου προορισμού.
7. Βήμα. Ο εισηγητής επιβεβαιώνει για κάθε εικόνα σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία.

Β. Φάση: Εφαρμογή κατάλληλων χειρισμών σε πελάτες

1. Βήμα. Παιχνίδι ρόλων. Εθελοντικά προσφέρονται πέντε εκπαιδευόμενοι  που αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους. Πωλητής, Πατέρας – μητέρα μεγάλης ηλικίας, νέα κόρη και γαμπρός. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες κοινού. (κλασικοί τουρίστες, νέοι, άνδρες, γυναίκες κλπ).
2. Βήμα. Μοιράζεται σχετικό σενάριο και υποστηρικτικό υλικό (ακολουθεί)
3. Βήμα. Ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Ο πωλητής, προσπαθεί να κατευθύνει το ενδιαφέρον τους προς το Λονδίνο, αναδεικνύοντας τα κατάλληλα αξιοθέατα ανάλογα με τη ροή της συζήτησης.
4. Βήμα. Οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν και σημειώνουν σε πίνακα αξιολόγησης ποια αξιοθέατα χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά και σε ποιόν πελάτη κίνησαν το ενδιαφέρον.
5. Βήμα. Τελική αξιολόγηση. Συζήτηση στην ολομέλεια.

Πινακας4

Άσκηση 1

Άσκηση 036
σε ομάδες 5 ατόμων

Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα της εκδρομής στο Λονδίνο Προτείνετε  τρία από τα πλέον γνωστά αξιοθέατα του Λονδίνου  που κατά τη γνώμη της ομάδας σας, θα ενδιέφεραν, κυρίως κλασικούς συνταξιούχους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη  για πρώτη φορά. Επιβεβαιώστε την άποψή σας ανακαλύπτοντας τα αξιοθέατα που κρύβονται στο κουίζ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2Ης ΗΜΕΡΑΣ

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη ξενάγηση της πόλης του Λονδίνου. Ο ελληνόφωνος ξεναγός μας θα μας γνωρίσει τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης περνώντας από το φημισμένο Χάϋντ Παρκ όπου συνωστίζονται εκατοντάδες νέοι από όλο τον κόσμο ανταλλάσσοντας απόψεις, Στην συνέχεια θα φθάσουμε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όπου και διαμένει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Συνεχίζουμε τη πανοραμική ξενάγηση περνώντας από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που στεγάζει τη Βουλή των Λόρδων και φιλοξενεί το έμβλημα της πόλης το Μπιγκ Μπεν. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του μουσείο κέρινων ομοιωμάτων «Μαντάμ Τυσό». Συνεχίζουμε  τη βόλτα μας για να γνωρίσουμε την πλατεία Λέστερ που θεωρείται  το κέντρο της νυκτερινής διασκέδασης  του Λονδίνου.

Big-Ben-em-Londres

Θα απολαύσουμε έναν ρομαντικό περίπατο στις γέφυρες του Τάμεση όπου ζωγράφοι αποτυπώνουν στον καμβά συνήθως τα ερωτευμένα ζευγαράκια. Τέλος θα γνωρίσουμε εμπορικούς δρόμους όπως τις περίφημες Oxford street , Regent street και άλλους, εντοπίζοντας πασίγνωστα πολυκαταστήματα όπως τα Σέλφριτζις, τα Χάρροντς κα. Το απόγευμα, προαιρετική επίσκεψη στο Κάστρο Γουώρικ. Το βράδυ μπορούμε να επισκεφτούμε διάσημες πάμπ ή εστιατόρια του Λονδίνου, όπως η Άμπευ παμπ, το Άνχορ Ταπ κα Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

036
Ανακαλύψτε τα κρυμμένα αξιοθέατα του Λονδίνου που θα ενδιέφεραν, κυρίως κλασικούς συνταξιούχους τουρίστες

πινακας

Άσκηση 2

Άσκηση 2
σε ομάδες 5 ατόμων

Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα της εκδρομής στο Λονδίνο Προτείνετε  τρία από τα πλέον γνωστά αξιοθέατα του Λονδίνου  που κατά τη γνώμη της ομάδας σας, θα ενδιέφεραν, κυρίως νεαρούς τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη  για πρώτη φορά. Επιβεβαιώστε την άποψή σας ανακαλύπτοντας τα αξιοθέατα που κρύβονται στο κουίζ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2Ης ΗΜΕΡΑΣ

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη ξενάγηση της πόλης του Λονδίνου. Ο ελληνόφωνος ξεναγός μας θα μας γνωρίσει τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης περνώντας από το φημισμένο Χάϋντ Παρκ όπου συνωστίζονται εκατοντάδες νέοι από όλο τον κόσμο ανταλλάσσοντας απόψεις, Στην συνέχεια θα φθάσουμε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όπου και διαμένει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Συνεχίζουμε τη πανοραμική ξενάγηση περνώντας από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που στεγάζει τη Βουλή των Λόρδων και φιλοξενεί το έμβλημα της πόλης το Μπιγκ Μπεν. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του μουσείο κέρινων ομοιωμάτων «Μαντάμ Τυσό». Συνεχίζουμε  τη βόλτα μας για να γνωρίσουμε την πλατεία Λέστερ που θεωρείται  το κέντρο της νυκτερινής διασκέδασης  του Λονδίνου. Διανυκτέρευση.

Big-Ben-Twilight-2

Θα απολαύσουμε έναν ρομαντικό περίπατο στις γέφυρες του Τάμεση όπου ζωγράφοι αποτυπώνουν στον καμβά συνήθως τα ερωτευμένα ζευγαράκια. Τέλος θα γνωρίσουμε εμπορικούς δρόμους όπως τις περίφημες Oxford street , Regent street και άλλους, εντοπίζοντας πασίγνωστα πολυκαταστήματα όπως τα Σέλφριτζις, τα Χάρροντς κα. Το απόγευμα, προαιρετική επίσκεψη στο Κάστρο Γουώρικ. Το βράδυ μπορούμε να επισκεφτούμε διάσημες πάμπ ή εστιατόρια του Λονδίνου, όπως η Άμπευ παμπ, το Άνχορ Ταπ κα Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Ανακαλύψτε τα κρυμμένα αξιοθέατα του Λονδίνου που θα ενδιέφεραν, κυρίως νεαρούς τουρίστες

κρεμαλα

Άσκηση 3

Σε ομάδες 5 ατόμων

Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα της εκδρομής στο Λονδίνο Προτείνετε  τρία από τα πλέον γνωστά αξιοθέατα του Λονδίνου  που κατά τη γνώμη της ομάδας σας, θα ενδιέφεραν, κυρίως  γυναίκες τουρίστριες που επισκέπτονται την πόλη  για πρώτη φορά. Επιβεβαιώστε την άποψή σας ανακαλύπτοντας τα αξιοθέατα που κρύβονται στο κουίζ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2Ης ΗΜΕΡΑΣ

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη ξενάγηση της πόλης του Λονδίνου. Ο ελληνόφωνος ξεναγός μας θα μας γνωρίσει τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης περνώντας από το φημισμένο Χάϋντ Παρκ όπου συνωστίζονται εκατοντάδες νέοι από όλο τον κόσμο ανταλλάσσοντας απόψεις, Στην συνέχεια θα φθάσουμε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όπου και διαμένει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Συνεχίζουμε τη πανοραμική ξενάγηση περνώντας από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που στεγάζει τη Βουλή των Λόρδων και φιλοξενεί το έμβλημα της πόλης το Μπιγκ Μπεν. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του μουσείο κέρινων ομοιωμάτων «Μαντάμ Τυσό». Συνεχίζουμε  τη βόλτα μας για να γνωρίσουμε την πλατεία Λέστερ που θεωρείται  το κέντρο της νυκτερινής διασκέδασης  του Λονδίνου.

Θα απολαύσουμε έναν ρομαντικό περίπατο στις γέφυρες του Τάμεση όπου ζωγράφοι αποτυπώνουν στον καμβά συνήθως τα ερωτευμένα ζευγαράκια. Τέλος θα γνωρίσουμε εμπορικούς δρόμους όπως τις περίφημες Oxford street , Regent street και άλλους, εντοπίζοντας πασίγνωστα πολυκαταστήματα όπως τα Σέλφριτζις, τα Χάρροντς κα. Το απόγευμα, προαιρετική επίσκεψη στο Κάστρο Γουώρικ. Το βράδυ μπορούμε να επισκεφτούμε διάσημες πάμπ ή εστιατόρια του Λονδίνου, όπως η Άμπευ παμπ, το Άνχορ Ταπ κα Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση

Ανακαλύψτε τα κρυμμένα αξιοθέατα του Λονδίνου που θα ενδιέφεραν κυρίως γυναίκες  τουρίστριες και ταξινομείστε τα ανάλογα με τη σειρά προτιμήσεως της πλειοψηφίας της ομάδας.

Αξιοθεατα

1. Βόλτες με διώροφα λεωφορεία
2. Γεύμα στο Anchor Tap
3. Το Hyde Park
4. Υπερκαταστήματα Harrods
5. Βρετανικό Μουσείo
6. Τα καταστήματα της Oxford street
7. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ
8. Τα καταστήματα της Regent street
9. Το  κάστρο Γουώρικ

Παιχνίδι Ρόλων

  •  Α Σενάριο Πωλητού
  •  Β Σενάριο Πελατών
  •  Αξιολόγηση Role Playing

Α Σενάριο Πωλητού

ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΤΟΥ

Είσαι υπάλληλος  σε τουριστικό πρακτορείο.  Η εταιρία, σου προσφέρει ένα bonus 10% για κάθε πώληση που κάνεις με προορισμό το Λονδίνο. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να κάνεις τους πελάτες σου να σκεφτούν τι ωραία που θα νοιώθουν όταν θα επισκεφτούν αξιοθέατα ή μέρη που θα είναι του ενδιαφέροντός τους. Πρόσεχε τη συμπεριφορά σου. Να είσαι καθοδηγητικός, αλλά όχι πιεστικός. Αν δεν τους πείθεις με τη μία πρόταση, χρησιμοποίησε κάποια άλλη εναλλακτική. Να απευθύνεσαι σε κάθε έναν ξεχωριστά.
Μπροστά σου έχεις ως υποψήφιους πελάτες μια οικογένεια που αποτελείται από δύο γονείς – πεθερικά, 55 και 60 ετών αντίστοιχα και ένα ζευγαράκι (κόρη τους 22 ετών  και γαμπρός 26)

ΒΗΜΑΤΑ

Γνωριμία:

Πιάσε κουβέντα μαζί τους για να μάθεις τα ενδιαφέροντά τους. Μπορείς να ρωτήσεις ποιους προορισμούς έχουν επισκεφτεί, τι αρέσει στον κάθε ένα. Με ανάλογο για κάθε κατηγορία κοινού υλικό, υποστήριξε την πρόταση Λονδίνο. Βρες κάτι κατάλληλο για κάθε έναν ξεχωριστά

Υλικά:

Φωτογραφίες από κάθε ένα τουριστικό αξιοθέατο.
Δηλώσεις από άλλους τουρίστες που πήγαν στο Λονδίνο

Δηλώσεις και σχόλια τουριστών επιστρέφοντας από Λονδίνο

Ανθρωποι1
Ανθρωποι2
Ανθρωποι3
Ανθρωποι4

 

Β Σενάριο Πελατών

ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ

Είστε μία οικογένεια που για πρώτη φορά αποφάσισε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Η οικογένεια αποτελείται από τα εξής άτομα:
δύο γονείς (πεθερικά), 55 και 60 ετών αντίστοιχα
και ένα ζευγαράκι (κόρη τους 22 ετών  και γαμπρός 26)
Διαλέξτε και συμφωνείστε τον χαρακτήρα που θα  «ενσαρκώσετε»
Κάθε ένας από εσάς, έχει και διαφορετικά ενδιαφέροντα και θα τον συγκινήσουν διαφορετικά αξιοθέατα ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία αλλά και το γένος του.
Συζητήστε με τον πράκτορα τα ενδιαφέροντά σας. Αφήστε να διαφανεί ο χαρακτήρας σας. Και διαπραγματευτείτε μαζί του ευχάριστα σε σχέση με άλλες επιλογές.

Αξιολόγηση Role Playing

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παρακολούθησε τον διάλογο μεταξύ του τουριστικού πράκτορα και της οικογένειας πελατών. Αξιολόγησε αν από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί  πιάνει τα ενδιαφέροντα του κάθε υποψήφιου πελάτη. Σημείωσε με (Χ) ποιο «αξιοθέατο» χρησιμοποίησε για να επηρεάσει την τελική επιλογή του κάθε έναν από τους πελάτες.

Πινακας2

Διακριτοί Ρόλοι στις Ομάδες

Tο συγκεκριμένο ppt δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την ενότητα “διαχείριση ομάδας” στο σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών το οποίο διδάσκεται σταθερά από τη Γωγώ Παπαδοπούλου στην INFOTEST (αποκλειστικό φορέα πιστοποίησης της Microsoft) www.infotest.gr
Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να συνδέσουν την ονομασία των διαφόρων “ρόλων” που δημιουργούνται στις διάφορες ομάδες και στην τάξη των ενηλίκων, με τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές που αναπτύσσουν.

Κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο demo