Επικοινωνία

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Συμβουλευτική επιχειρήσεων

Η Σύμβουλος Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Γωγώ Παπαδοπούλου, ως μέλος της Διεπιστημονικής Κοινότητας Ανάπτυξης www.koinotita-anaptixis.gr αναλαμβάνοντας τη συμβουλευτική μιας επιχείρησης συστήνει ομάδα εργασίας από εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες διαφορετικών ειδικοτήτων.

Οι ομάδες αυτές, εφαρμόζουν έναν πραγματικά ευέλικτο τρόπο συνεργασίας και αναλαμβάνουν να αναλύσουν ως ομάδα την κάθε περίπτωση, εντοπίζοντας συνδυαστικά πιθανά προβλήματα και να προτείνουν αντίστοιχες λύσεις. Η διαπροσωπική επικοινωνία γίνεται είτε με επί τόπου συναντήσεις είτε on line ζωντανά.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουν :

Μελέτη της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών που διαφαίνονται

Διαμόρφωση και κατάθεση προτάσεων περιορισμού εξόδων, αναπτυξιακών σεναρίων και διαχείρισης ανθρώπινου πόρου με στόχο τη βελτιστοποίηση του παραγόμενου έργου

Δημιουργία Βusiness plan και marketing plan προσαρμοσμένα στις πραγματικές δυνατότητες και διαθέσεις των ιδιοκτητών – μετόχων

Υποστήριξη των διευθυντικών στελεχών σε επίπεδο γενικής συμβουλευτικής , σε ειδικότερα projects, στη διαχείριση του stress, στην επιβολή των αποφάσεων, στη δημιουργία εικόνας κύρους

Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο team building, αναδιαμόρφωσης οργανογράμματος και επιμερισμού εργασιών, συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, ενδυνάμωσης και παρακίνησης

Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης και υποστήριξη στην αποδοχή του από το προσωπικό

Υποστήριξη των πωλητών. Προσωπική παρουσία (ζωντανή ή μέσω διδικτύου) και συμβουλευτική στα meetings καθώς και δειγματολιπτική παρουσία μαζί με τους πωλητές σε επιλεγμένο πελατολόγιο.

Επιτόπου έλεγχο και εκτίμηση προβλημάτων που επηρεάζουν τις πωλήσεις τε καταστήματα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να συζητήσουμε κάθε περίπτωση συνεργασίας.

Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας  6936166066